WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

LizardBusiness

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 02 - 2014

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Business is an exquisite and professional theme that is aimed to satisfy your needs in design and functionality. The template is provided with numerous features, such as slider settings including slider changing effects, slider speed and even delay, social buttons and SEO that will make your site highly searchable and visible by the search engines.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ