WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Little Jump

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Little Jump is fully responsive, clean and minimal WordPress theme for the Business, Professional, Enterprise and Developers. It has various options in WordPress Customizer to change look and feel of the theme such as primary design color, background and Sidebars. It comprises of the Two menu Positions the Header Menu and the Footer Menu too. Mobile Responsive Inbuilt with this theme helps for the Developers to make the theme ease of use. Responsive Mobile Navigation Inbuilt. Little Jump is ready to use with child themes and gives for developers simple design change with custom hooks and action.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Little Jump

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ