Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Liquido

Bởi CryoutCreations

Đây là một theme con của Fluida.

Phiên bản: 1.0.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 09 - 2019

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.3 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Liquido is a gorgeous brand new theme that builds on top of an already amazing theme - Fluida. It’s responsive, light, SEO ready and highly customizable. All premium features are present like WooCommerce support, translation and RTL ready, Google fonts, customizable landing page and slider, Guttenberg blocks and more.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Liquido

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.