WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

LineDay

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 09 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Giao diện với bố cục tạp chí gọn gàng nhưng tinh tế được viết trên nền Twitter Bootstrap và Underscore (_s). Hỗ trợ web font Font Awesome, nhiều lớp menu và cấu trúc Schema.org.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch LineDay

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ