WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

LineDay

Bởi johnthemes

Phiên bản: 1.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 05 - 2020

Lượt cài: 600+

Trang chủ của Theme

Giao diện với bố cục tạp chí gọn gàng nhưng tinh tế được viết trên nền Twitter Bootstrap và Underscore (_s). Hỗ trợ web font Font Awesome, nhiều lớp menu và cấu trúc Schema.org.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch LineDay

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.