WordPress.org

Theme Directory

All themes

LineDay

LineDay

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

  • Phiên bản 1.1.5
  • Last updated 27 – 05 – 2020
  • Active installations 200+

Giao diện với bố cục tạp chí gọn gàng nhưng tinh tế được viết trên nền Twitter Bootstrap và Underscore (_s). Hỗ trợ web font Font Awesome, nhiều lớp menu và cấu trúc Schema.org.

Downloads per day

Lượt cài: 200+

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Translate this theme

Browse the code