WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Light Skeleton

Bởi

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Using _ (Underscore) and GetSkeleton CSS boilerplate, aim is to create lightweight, presentable WP theme for starters.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ