WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Leto

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 02 - 2018

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

Leto is a WooCommerce compatible theme that works great for any kind of shop. Leto features color and font options, blog options, integration with the Page Builder plugin so you can easily build your homepage or other pages and many more other useful features.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Leto

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ