Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Leto

Bởi athemes

Phiên bản: 1.0.14

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 12 - 2020

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Leto is a WooCommerce compatible theme that works great for any kind of shop. Leto features color and font options, blog options, integration with the Page Builder plugin so you can easily build your homepage or other pages and many more other useful features.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Leto

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.