WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

LazyProf

Bởi

Phiên bản: 1.2.3

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

A blue-colored Business theme, perfect for creating a corporate/business website. It boasts two beautifully designed page templates: Home Page and Blog Page, as well as support for custom widgets and a widgetized Footer Area.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ