WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Krystal

Bởi

Phiên bản: 1.1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Krystal is a WordPress theme built for most popular drag and drop page builder Elementor. Krystal comes with 9+ unique demos and with 1 click demo import feature. Krystal is SEO friendly, mobile responsive, translation ready theme and is compatible with most of the popular plugins. We also provide support to the free version. More information : https://www.spiraclethemes.com/krystal-free-wordpress-theme/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Krystal

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ