WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kotha

Bởi

Phiên bản: 1.4.1

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

Kotha is a super clean & elegant Responsive WordPress Blog Theme. It's perfect for your personal, travel, lifestyle, food & recipes, storytelling Blog. If you want to focus or showcase your content in a timeless manner, Kotha is right choice for you. It follows the latest trendy design with a combination of pure elegance. With Kotha, you can get right to the point, presenting your content in a clean and minimal way. It's very flexible & easy to customize. 3 Custom Widgets, Translation ready, WooCommerce Compatible, Sticky Post, Recent Posts, popular posts and unlimited theme color options, fully live customizer can give you create an high level awesome Blog easily and fast.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Kotha

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ