WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Klasik Framework

Bởi

Phiên bản: 1.5.4

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Klasik Framework is a base/starter theme for quicker WordPress theme development. Perfect to use as business, portfolio, gallery, blog, personal and any kind of websites. Theme features 9 widget area, 8 custom widget and simple Theme Option for full CMS control with easy Logo Upload, etc. Klasik Framework is Multilingual Ready (WPML), WooCommerce compatible, Retina Ready, RTL-Language Support, Translation Ready, Responsive, Flexible, Cross Browser Compatible, Search Engine Optimized (SEO), Font Awesome ready and standard compliant with HTML5 and CSS3.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ