Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kiyoshi

Bởi

Phiên bản: 1.2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 06 - 2018

Lượt cài: 200+

Phiên bản WordPress: 3.8 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Kiyoshi is an edgy WordPress theme which is crafted especially for creative publishers. The theme’s extra-ordinary and responsive layout makes your stream of posts look outstanding and unique. Kiyoshi is targeted to architects, photographers and other aesthetically driven folks.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Kiyoshi

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.