WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kidzoo Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

Kidzoo Lite is a creative free WooCommerce Theme for your WordPress eCommerce website that is easy to setup and comes with a great set of features. Kidzoo Lite is WooCommerce Compatible, WPML, Retina-Ready, SEO Friendly and built with Mobile menu and BootStrap. This theme is perfect for any creative, clothing store, toy shop, kids store, toys, children’s or art themed website.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Kidzoo Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ