WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kids Love

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 11 - 2019

Lượt cài: 500+

Phiên bản WordPress: 4.9 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Kids Love is a fun, colorful & attractive WordPress Theme. Kids Love is crafted for any children oriented website: childcare, day care center, preschool, kindergarten, children art & craft school. Kids Love has all the needed functionality for a kindergarten of a day care website as well as child care blog. The theme is beautifully crafted, clean, easy to use, responsive, features different layouts with sidebar position and allows unlimited color selection.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Kids Love

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ