WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kenza

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 02 - 2018

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Kenza is a modern theme that is very easy to use. It features a Parallax header, primary and secondary menus, an amazing slide-in mobile navigation, a unique vertical panel alternating blog, a footer call-to-action, social icons, adjustable navigation height and background image. It is compatible with Our Team Showcase allowing you to feature your team in style. It is also compatible with Smartcat Slider, allowing you to add as many sliders as you want, with ease. There is a Pro version for Kenza, with tons more features, you can view the demo here: http://kenza.smartcatdev.wpengine.com/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Kenza

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ