Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kenta

Bởi WP Moose

Phiên bản: 1.3.1

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 04 - 2024

Lượt cài: 500+

Phiên bản PHP: 7.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

The Powerful and Multipurpose Kenta Theme provides endless possibilities to create your site visually in minutes, without coding skills. We have tons of options for you to customize every part of your site. We also provide Starter Sites to help you create your sites with one click instead of starting from scratch. You can build any kind of websites, like blog, business, portfolio, WooCommerce storefronts etc. Whether you're bloggers, editors, online magazines, newspaper, news portals, content publishers, creative business, small businesses, startups and freelancers, we can help you build an amazing website.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Kenta

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.