WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kent

Bởi

Phiên bản: 1.7.2

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 08 - 2018

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

Kent is a clean WordPress theme designed for writers who want to focus on writing content. It's the perfect theme for people who want to tell stories. Kent includes custom header, social links, and footer widget options to allow you to lay out your site exactly as you wish.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Kent

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ