WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Kasa Blue

Bởi

Đây là một theme con của Kasa.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 03 - 2015

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

Kasa Blue is a 2 columns HTML5/CSS3 Responsive WordPress Theme. The theme is light and orange, best use for any niche, All features are controllable within its theme options.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Kasa Blue

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ