WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Karta

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 11 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Karta is free WordPress theme beautifully designed for those who want to share their travel experience in modern and creative way. Use Karta to inspire others showcasing your favourite journeys, photos and tips.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Karta

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ