WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Karta

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 11 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Karta is free WordPress theme beautifully designed for those who want to share their travel experience in modern and creative way. Use Karta to inspire others showcasing your favourite journeys, photos and tips.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Karta

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ