WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kaira

Bởi

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 12 - 2017

Lượt cài: 400+

Trang chủ của Theme

Kaira is a two column responsive and minimal blog theme. The theme is loaded with features and tools that allows customization of different aspects of the theme. Kaira comes with 5 custom font options, custom color options for header, titles, buttons along with a custom homepage template which has a clean post slider, featured post sections also has inbuilt support for related posts section. Start your next site using Kaira from ThemeThread. Theme Demo is available at:http://demo.themethread.com/kaira

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Kaira

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ