Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Just Pink

Bởi Tatiane Pires

Đây là một theme con của Twenty Twelve.

Phiên bản: 1.4.6

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 03 - 2019

Lượt cài: 600+

Phiên bản WordPress: 3.5.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Just Pink

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.