WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Juridica

Bởi

Đây là một theme con của Lawyeria Lite.

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 3.000+

An easy to use, beautiful theme, with a large number of customizable options. Juridica is a stunning, responsive, multi purpose WordPress theme excellent for a Lawyer or attorney.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Juridica

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ