WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Jax Lite

Bởi alexvtn

Phiên bản: 1.3.1

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 12 - 2020

Lượt cài: 200+

Phiên bản PHP: 5.3 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Keeping its design to only the essentials, Jax Lite is a creative WordPress theme that has everything you will need to create the most eye-catching WordPress websites with a contemporary minimalist flair, with a masonry layout to create the most stunning photo showcases. Jax Lite is the perfect WordPress theme to manage your personal, lifestyle, travel, food, recipes or fashion blog.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Jax Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.