WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Interserver Platinum

Bởi

Phiên bản: 1.1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 12 - 2018

Active Installations: 900+

Trang chủ của Theme

Interserver Platinum is a latest portfolio theme for various type of businesses. It is easily customizable and have various options in the admin section for the pages and the layouts. Follow these steps to manage Home page :1. Create a new page and choose the Front Page Template for this page. 2. Go to Appearancs > Customize > Static Front Page and set the above page as a static page for front page displays. 3. The slider on the homepage is the post slider so you have to create posts to make the slider work. The other sections of the home page can be managed from Appearancs > Customize > Home Page Sections.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ