WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Infinity News

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 12 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Infinity News is a Modern, vibrant, fresh & trendy WordPress Theme created specifically for blogging, online journal, magazine and news portal. If you are blogger or news publisher and write articles, stories, world news, have a travel blog or entertainment blog – share your article or life style story with Infinity News WordPress Theme. It also works for viral blog, personal travel blog and fits perfectly with projects like entertainment blog, News portal, professional magazine, niche blogs etc. Infinity News offers writers and bloggers a lot of handy functions (for their articles, stories and news), like WordPress Live theme Customizer, a number of diverse blog layouts, extra fast page load, improved new widgets and RTL support.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ