Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Indie

Bởi Tom De Smedt

Phiên bản: 1.3.6

Lần cập nhật cuối cùng: 31 - 05 - 2018

Lượt cài: 200+

Trang chủ của Theme

Indie is beautiful free minimalist wordpress theme based on the popular premium Indie Pro theme. This theme has been made with spirit and love and has the same high standards you expect from a premium theme. This theme invites you to create a personal bespoke website with tonnes of customizable options presented in a simple and intuitive manner.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Indie

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.