WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

iCare

Bởi

Phiên bản: 1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

iCare Lite is free responsive medical cum multipurpose WordPress theme ideal for creating websites for doctors, medical, health care, bussiness, corporate, corporation, company profile, personal portfolio, blog site etc. iCare Lite comes with a lot of awesome of features: Clean and elegant design, Full-width or Boxed layout, Beautifully designed homepage sections – Hero section, Service section, Feature section, News/Blog section, Appointment form section, Calltoaction Section, Client section, funfact section, Team section , Slider options, Sidebar options, Social icons, Header configuration etc. You can get your site ready to customize with one click demo import option. iCare Lite demo can be found here: http://demo.webhuntinfotech.com/icare/ and iCare Premium demo can be found here: http://demo.webhuntinfotech.com/icare-premium/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch iCare

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ