WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

i-amaze

Bởi

Phiên bản: 1.2.2

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 06 - 2018

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

i-amaze is a beautiful and flexible theme with several premium features including fullscreen slider, portfolio, testimonial, team members, etc. This highly customizable theme is ideal for startup business websites, portfolios, personal websites or blogging. Highly responsive nature of i-amaze makes it suitable for large desktop screens to small mobile screens. Some of the features are unlimited color, boxed/wide layout, custom background, custom css styling, social links, multiple blog layout, etc. i-amaze comes with the plugin “templatesnext OnePager” giving you extra flexibility and functionality.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch i-amaze

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ