WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hotelica

Bởi

Phiên bản: 2.5

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 05 - 2018

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Hotelica is a hotel/resort based WordPress theme which is clean and responsive design. It is used to hotel, restaurant, eatery, food joint, cuisine, hospitality business, recipe, cafe, lodge and others. It is mobile friendly and has a very nice animated homepage. It is easily to setup and customize using Customizer API.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Hotelica

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ