WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hotel Sydney

Bởi

Đây là một theme con của Hotel Galaxy.

Phiên bản: 1.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Hotel Sydney is a hotel based WordPress theme which is clean and responsive design. It is used to hotel, restaurant, eatery, food joint, cuisine, hospitality business, recipe, cafe, lodge and others. It is mobile friendly and has a very nice animated homepage. It is easily to setup and customize using Customizer API.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Hotel Sydney

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ