Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Hotel Pagoda Lite

Bởi Pridethemes

Phiên bản: 1.3.6

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 12 - 2019

Lượt cài: 100+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Hotel Pagoda Lite is a Seamless and responsive hotels and resorts theme that has everything you need to run a high performance and well-designed hotel website. It boasts a responsive and retina ready design with cleanliness and streamlined page features. It has a top-notch and seamless design which comes with a lot of features including Booking inquiry features, nicely presented accommodation feature, working contact form e.t,c.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.