WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hotel Luxury

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 06 - 2018

Active Installations: 900+

Trang chủ của Theme

Hotel Luxury is the most charming, luxurious and powerful WordPress theme for your spa, resort, hotel business, vacation room/apartment rental services. Its original goal is to help you easier manage your rooms listings, customer bookings and reservations online. With its beautiful design, and high coding quality, this theme can showcase your unique accommodations to the world and attract more visitors to your website. See our demo: https://demos.filathemes.com/hotel-luxury/ and documentation: http://docs.filathemes.com/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Hotel Luxury

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ