Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Hotel Luxury

Bởi FilaThemes

Phiên bản: 1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 05 - 2019

Lượt cài: 500+

Trang chủ của Theme

Hotel Luxury is the most charming, luxurious and powerful WordPress theme for your spa, resort, hotel business, vacation room/apartment rental services. Its original goal is to help you easier manage your rooms listings, customer bookings and reservations online. With its beautiful design, and high coding quality, this theme can showcase your unique accommodations to the world and attract more visitors to your website. See our demo: https://demos.filathemes.com/hotel-luxury/ and documentation: http://docs.filathemes.com/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Hotel Luxury

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.