WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hotel Dream

Bởi

Đây là một theme con của Di Business.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 02 - 2018

Active Installations: 500+

Hotel Dream is a powerful business theme that provides a fast way for companies or freelancers to create an awesome online presence. The theme is mobile friendly (responsive), SEO friendly, easy to use and tested with Booking Calendar plugin. it can be use for display informations and online booking services such as hotel, room reservation, restaurant, apartment, house, eatery, food joint, cuisine, hospitality business, recipe, cafe, lodge, resorts, breakfasts, guest house, creative business, small businesses, wedding planners, sport, medical shops, startups, corporate businesses, online agencies and firms, portfolios, ecommerce (WooCommerce), freelancers and similar websites.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Hotel Dream

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ