WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Horkos

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

Horkos is easy to use mobile friendly WordPress theme for blogs, magazines and business websites. It’s been designed to beautifully display pictures and text content, and engineered to be easy to use and fast. The Horkos theme helps you attract and retain more visitors. Theme provides clean and minimalistic layouts that make your website look great on any kind of device.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Horkos

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ