WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

HitMag

Bởi ThemezHut

Phiên bản: 1.2.9

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 04 - 2021

Lượt cài: 10.000+

Phiên bản PHP: 5.3 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

HitMag is a stylish and powerful theme crafted for magazines, newspapers or personal blogs. HitMag comes with a handful of options to customize your site the way you want. Free version has included a magazine homepage layout, 4 different style blog listing layouts and main color options. Not only that it comes with so many handful of features like author details box, Related posts after articles and control post metadata. All those features and options ensures that HitMag is not just another free WordPress theme but a powerful theme that fulfills all of the basic needs. See all the theme information at https://themezhut.com/themes/hitmag/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch HitMag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.