WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hitchcock

Bởi

Phiên bản: 1.10

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Hitchcock is a minimal portfolio theme for designers, photographers and other creatives. It features a beautiful responsive design, a social icon menu, Jetpack infinite scroll, custom accent color, custom header image, support for the gallery post format, the option to always show post preview titles, editor styling and much more. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/hitchcock/

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ