WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hitchcock

Bởi

Phiên bản: 1.21

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 04 - 2019

Active Installations: 10.000+

Trang chủ của Theme

Hitchcock is a minimal portfolio theme for designers, photographers and other creatives. It features a beautiful responsive design, Block Editor/Gutenberg support, a social icon menu, Jetpack infinite scroll, custom accent color, custom header image, support for the gallery post format, the option to always show post preview titles, editor styling and much more. Demo: https://www.andersnoren.se/themes/hitchcock/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Hitchcock

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ