WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Himalayas

Bởi

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 8.000+

Trang chủ của Theme

Himalayas is modern style free one page parallax responsive WordPress theme. Inform your visitors all they need to know right from your home page without requiring to go to the other pages. Himalayas can be used for business, portfolio, corporate, agency, photography, freelancers and almost any kind of sites. Get free support at https://themegrill.com/support-forum/ and check the demo at https://demo.themegrill.com/himalayas/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Himalayas

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ