WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hestia

Bởi

Phiên bản: 1.1.54

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 50.000+

Trang chủ của Theme

Hestia is a modern WordPress theme for professionals. It fits creative business, small businesses (restaurants, wedding planners, sport/medical shops), startups, corporate businesses, online agencies and firms, portfolios, ecommerce (WooCommerce), and freelancers. It has a multipurpose one-page design, widgetized footer, blog/news page and a clean look, is compatible with: Flat Parallax Slider, Photo Gallery, Travel Map and Elementor Page Builder . The theme is responsive, WPML, Retina ready, SEO friendly, and uses Material Kit for design.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ