Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Headstone Blog

Bởi kantipurthemes

Đây là một theme con của Cube Blog.

Phiên bản: 1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 03 - 2024

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 5.1 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Headstone Blog is a simple, clean and responsive WordPress blog theme built by Kantipur Themes. This theme is perfect for youtube bloggers, travel blog, food blog, fashion blog and writers who need to create personal blog site with simple creative features and effects to make readers feel the pleasure of reading blog posts and articles.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.