WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

HB CHARITY

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 25 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

HB Charity is a charity WordPress theme which is meant for donation, NGO, Churches, fundraising and non profit websites. It can also be used for portfolio as well as personal and blogging websites. It is compatible with Contact form 7 and is translation ready. It is simple, adaptable, flexible and responsive theme. Demo: http://hummingbirdthemes.com/themes/hb-charity-wordpress-theme/;

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch HB CHARITY

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ