WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Happenings

Bởi

Phiên bản: 1.3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

This theme is designed for announcing events, like musical performances or plays, at coffee shops, theatres or other venues. It can also be used for a newsletter or similar online publication.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Happenings

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ