Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Halcyon

Bởi

Phiên bản: 1.1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 31 - 01 - 2020

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Halcyon is a modern and clean WordPress theme designed for a blog or a website. The large featured slider with advance slider options makes this theme a great choice for photographers, or any users who want to share their visuals in a bold way. The three footer widget areas offer plenty of space for any secondary information, and striking typography makes the content look stunning. The Theme has a built-in Recent Posts widget, Popular Posts widget, Social Link Widget and Author widget. It features full width page option, SEO friendly structure, custom logo support and social media links. The theme is responsive and scales beautifully with various screen sizes while maintaining the text readability and image quality. The theme is also translation ready. Check the demo at https://demo.rarathemes.com/halcyon/, documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/halcyon/, and get support at https://rarathemes.com/support-ticket/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Halcyon

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.