WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Hacker

Bởi

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 06 - 2016

Active Installations: 500+

Trang chủ của Theme

Hacker is an easy-to-read WordPress theme with clean layout. No matter which blog topic you are about to cover, you will find Hacker’s features a perfect fit. It’s fully responsive, retina ready and easy to customize. Every elements are responsive to give your readers best user experience throughout your blog.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Hacker

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ