Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Gutenify Business

Bởi codeyatri

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 03 - 2023

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 5.9 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Gutenify Business is modern block-based theme where you can build your own unique looking website by using WordPress Blocks Editor. Gutenify Business is a multipurpose block based free theme, the theme is built in accordance of Full Site Editing features introduced in WordPress 5.9, which means that all the aspects including colors, typography, and the layout of every single page on your site can be customized to suit your need.The true efficiency of Gutenify Business Theme lies in its customizability with combination of Gutenify Plugin. With Gutenify Plugin you can create different customized template, you can also use its in-built template kits and then further customize them according to your needs. Furthermore, using different blocks in combination of Gutenify Plugin’s solid additional blocks, each website will garner an exhibit look. With strong typography, and simple design, we want to achieve unique look for every website. Gutenify Plugin offers a wide variety of flexible and easy to use blocks which will make your website in combination with truly unique spectacle. You can create. A single-page website, a blog, a business website, a portfolio, a construction site, or an education site, Gutenify Corporate with Gutenify Plugin will help you create something unique which you can truly call yours.Official Support Forum: https://gutenify.com/contact/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.