WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

GuCherry Lite

Bởi everestthemes

Đây là một theme con của GuCherry Blog.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 09 - 2019

Lượt cài: 600+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

GuCherry Blog Lite is a modern Gutenberg compatible eye catching interactive designed free WordPress theme for bloggers. This blog theme features a modern, elegant and clean layout along with a fully responsive design especially for creating personal blog. Using GuCherry Lite, You can share your ideas on various topics such as travel, lifestyle, food, fashion, magazine and many more. It is a Speed & SEO optimized theme which helps your website perform well in search engine ranking. Furthermore, it is cross browser compatible and looks beautiful on any device and screen sizes. If you are looking for demo content & support kindly do log-on to https://everestthemes.com/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.