WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Golpo

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 10 - 2019

Lượt cài: 200+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Golpo WordPress Blog theme is fast, fully customizable & beautiful theme suitable for niche blogger. Golpo is a super fast and most powerful Gutenberg ready WordPress theme for the Storyteller. A plain-vanilla & lightweight theme for a new blogger also Golpos is a clean and minimalist theme that allows your reader to focus on your content, build especially for daily or hobby bloggers who love to share their lifestyle, fashion, travel, entertainment, beauty or just a simple personal blog. Very fast, responsive, RTL & translation ready, best SEO practices. Golpo theme best for single niche or multi niche blogging. Golpo is SEO optimize theme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Golpo

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ