WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Màu vàng

Bởi

Phiên bản: 1.47

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 01 - 2015

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

This update brings in Woocommerce Compatibility with a sleek, responsive shop template. The Gold theme for WordPress is based on latest version of Responsive Framework of Twitter Bootstrap. It has a flexible layout which looks great on small, medium and large devices. The Gold theme wraps in, 3 beautiful color themes on light backgrounds and provides you, full freedom to customize as per your needs. The theme features various Template Layouts with widgetized sidebar, footer. It is available in four color theme.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Màu vàng

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ