Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Go

Bởi GoDaddy

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 1.8.10

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2024

Lượt cài: 70.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Go được xem là giao diện WordPress Gutenberg đầu tiên đầy tính đổi mới, tập trung cao độ vào việc hỗ trợ xây dựng những trang web phong phú, đẹp đẽ với WordPress.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Go

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.