WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

GivingPress Lite

Bởi

Phiên bản: 1.8.1

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

A WordPress theme for nonprofit organizations, charities, foundations and cause-driven businesses. GivingPress provides professional website solutions for nonprofit organizations. The theme is perfect for churches, scholarships, education, healthcare, scientific reasearch, political, charity, humanitarian, club and association websites. The responsive design features a modern aesthetic with an emphasis on collecting donations and fundraising. Visit the GivingPress site for more information.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ