WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

GivingPress Lite

Bởi

Phiên bản: 1.8.5

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 08 - 2018

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

A WordPress theme for nonprofit organizations, charities, foundations and cause-driven businesses. GivingPress provides professional website solutions for nonprofit organizations. The theme is perfect for churches, scholarships, education, healthcare, scientific reasearch, political, charity, humanitarian, club and association websites. The responsive design features a modern aesthetic with an emphasis on collecting donations and fundraising. Visit the GivingPress site for more information.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ