WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Gillian

Bởi Alexa W.

Phiên bản: 1.0.91

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 09 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Trang chủ của Theme

Gillian is focused on organizing and presenting large amounts of content in a logical, useful, and visually appealing manner. Fully responsive and accessibility ready, Gillian is suitable for education institutions, blogging platforms, libraries, and more. Gillian ships with a header image ready for use, which you can keep, delete, or replace as you see fit. Some other features of Gillian include: three layout templates, optional locations for additional menus, an optional social media menu with Font Awesome icons integrated, widgetized areas (two sidebars and in the footer), and color customization options to make the theme uniquely yours.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Gillian

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.