Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Ghumti

Bởi aquariusthemes

Phiên bản: 1.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 09 - 2020

Lượt cài: 200+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Ghumti is a modern free woocommerce widgetized theme with creative design and powerful features that lets you create your shop with ease. It uses the best clean SEO practices, responsive HTML5, and on top of that, it’s fast, simple, and easy to use. Use the Widgets to create your homepage and setup your site in minutes. Get free support at https://aquariusthemes.com/support/ and check the demo at https://aquariusthemes.com/demo/ghumti/ and documentation at https://aquariusthemes.com/documentation/ghumti/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Ghumti

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.